StaroDzierzgonianie

Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzierzgoniu realizuje projekt pn. „Zespół Ludowy StaroDierzgonianie – nauka śpiewu i tańca wraz z wyposażeniem”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013.

 

Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne

w Starym Dzierzgoniu

Reklama

Motławianki

Aniołki Buzanka

Zaproszenie do konkursu wieńca dożynkowego PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 02 Sierpień 2010 09:51

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Konkurs zostanie roztrzygniety podczas Dożynek Gminnych, które odbędą się dnia 19 września 2010 r. Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu.

REGULAMIN KONKURSU
NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY
GMINY STARY DZIERZGOŃ

Organizator:
Wójt Gminy Stary Dzierzgoń

Miejsce konkursu:
Boisko przy GOK w Starym Dzierzgoniu

Termin konkursu:
Niedziela 19 września 2010r.

Cel konkursu:
- kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów,
- prezentacja najpiękniejszych wieńców dożynkowych z terenu gminy Stary Dzierzgoń,
- promocja walorów wsi polskiej.

Warunki uczestnictwa:
W konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa (osoby prywatne, Koła Gospodyń Wiejskich) z terenu gminy Stary Dzierzgoń i zgłoszone do konkursu przez wykonawców lub ich przedstawicieli, każde sołectwo może zgłosić jeden wieniec. Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać telefonicznie w Gminnym Ośrodku Kultury tel. 55 276 90 98. Delegacje wieńcowe przyjeżdżają na miejsce konkursu na koszt własny.

Komisja Konkursowa:
Komisję oceny powołuje organizator. W skład 3-osobowa Komisji Konkursowej wchodzą osoby nie wystawiające swoich prac, reprezentujące miejscowe środowisko oraz osoby spoza gminy posiadające wystarczająca wiedzę w zakresie tradycji wieńca dożynkowego, techniki wykonania itd.
Wykonawcy wieńców dożynkowych lub osoby ich reprezentujące przedstawiają pod ocenę  Komisji swoje wieńce, prezentując je podczas mszy dożynkowej w kościele parafialnym        w Starym Dzierzgoniu i na placu obchodów dożynkowych.

Kryteria oceny:
Komisja dokona wyboru jednego najpiękniejszego wieńca dożynkowego. Ocenie podlegają wytwory nie prezentowane wcześniej.
Wieniec wystawiony do oceny powinien być zbudowany z płodów ziemi/roślin, nasion, bulw, korzeni, owoców, orzechów, kwiatów naturalnych i elementów podtrzymujących np.               z drewna, stali. Nie powinien swoim wygładem: budzić negatywnych skojarzeń, obrażać uczuć religijnych, gloryfikować przemocy, nienawiści itp.
Forma wieńca dowolna.


Wieńce dożynkowe oceni Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę następujące parametry:
- sposób wykonania wieńca – od 0 do 5 pkt,
- wartości artystyczne związane z kulturą wykonania wieńca dożynkowego – 0 - 5 pkt
- zachowanie elementów tradycyjnych – od 0 do 5 pkt,
- ogólny wyraz artystyczny –od 0 do 5 pkt,
- poziom i styl wykonania – od 0 do 5 pkt.
Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej członków.

Nagrody i wyróżnienia:
Dla zwycięzcy  konkursu przewidziana jest nagroda oraz puchar Wójta Gminy.

Rozstrzygnięcie konkursu:
Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w dniu 19 września 2010r. przez Wójta Gminy Stary Dzierzgoń, bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu i ogłoszeniu wyników.
 
Termin zgłoszeń:
Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać telefonicznie w siedzibie GOK,  w terminie do 10 września 2010 r.

Inne istotne informacje:
Wszystkie zgłoszone do konkursu wieńce dożynkowe wezmą udział w Mszy Świętej              w Kościele Parafialnym w Starym Dzierzgoniu o godzinie 12.40, po której wspólny przemarsz na boisko przed GOK, gdzie wieńce będą oceniane.

Biuro Organizacyjne:
Gminne Ośrodek Kultury, tel. 55 276 90 98.

Zmieniony ( Wtorek, 03 Sierpień 2010 22:38 )
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack

Stworzone dzięki Joomla! Valid CSS